SolaRoad

Het idee achter SolaRoad is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet in elektriciteit – het wegdek als een groot zonnepaneel. De op deze manier opgewekte elektriciteit vindt praktische toepassingen in wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s (die er overheen rijden) en huishoudens.

officiële foto bij persbericht groot bestand
aanleg 14
aanleg 7
Plaatsing element Solaroad
SolaRoadElement
SolaRoad-OC-GWW-december 2014-Bord project
SolaRoad demonstratiepaneel
 

Partners

SolaRoad is in eerste instantie een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Dynniq (voorheen Imtech) en Strukton Civiel (voorheen Ooms Civiel). Binnen het SolaRoad Consortium is gekozen voor een samenstelling van partners waarin markt, kennisinstituten en overheid (de zogeheten gouden driehoek) samen tot een maatschappelijk gewenste innovatie kunnen komen. Strukton Civiel brengt hierbij niet alleen haar kennis en kunde op het gebied van ontwerp, aanleg en beheer van infrastructuur in, maar ook expertise op het gebied van prefab bouwtechnieken en assemblage. De bedoeling is, dat tezijnertijd door de marktpartijen zelfstandig een passend en gezond businessmodel wordt ontwikkeld.  

Ontwikkelingstraject

SolaRoad wordt stapsgewijs ontwikkeld. Na een technisch-economische haalbaarheidsstudie is in 2010 een eerste prototype ontwikkeld en uitgebreid getest in het laboratorium. De resultaten riepen vragen op en brachten ontwikkelpunten aan het licht, maar waren tegelijkertijd zo veelbelovend dat in 2011 besloten werd om SolaRoad door te ontwikkelen.

Een eerste mijlpaal is het SolaRoad fietspad bij Krommenie bij de N203 als pilot. In oktober 2104 is hier 70 meter SolaRoad gerealiseerd. Het pad werd op 12 november 2014 geopend door Minister Henk Kamp en gedeputeerde Elisabeth Post. Ooms Construction legde het fietspad aan.

Gelijktijdig met de ontwikkeling van het fietspad zijn er kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en laboratorium- en veldtesten. Gedurende het project worden alternatieve opties onderzocht voor zowel de zonnecellen als het glas. Dienen zich tijdens het project nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zonneceltechnologie aan, dan worden die ingepast. Slimme ICT-toepassingen moeten de energieproductie op dagen met

Inmiddels is de SolaRoad Kit beschikbaar, gebaseerd op het concept van SolaRoad in Krommenie. Een 10 meter lang, stroomopwekkend wegoppervlak. Ideaal voor een bedrijventerrein, toegangsweg, erf of plein. De SolaRoad Kit is goed voor 3500 kWh per jaar, het jaarlijks verbruik van een gemiddeld huishouden. 

Lees meer op: www.solaroad.nl