Restauratie zuidelijke sluis Bovensas

In opdracht van waterschap Brabantse Delta voert Ooms Construction de restauratie uit van de zuidelijke sluis op het Bovensas tussen Steenbergen en Kruisland. Medio 2012 kreeg Ooms Construction ook al het vertrouwen van waterschap Brabants Delta om restauratie werkzaamheden uit te voeren aan de noordelijke sluizen bij Bovensas. Het bleek dat de fundering van de honderd jaar oude zuidelijke sluis niet langer meer sterk genoeg was, waardoor de sluis om veiligheidsredenen gesloten werd voor de pleziervaart.

Opdrachtgever:
Waterschap Brabantse Delta
Locatie:
Tussen Steenbergen en Kruisland
Status:
Opgeleverd
Sector:
Restauratie
Bovensas 3 Ooms
Bovensas 1 Ooms
Bovensas 2 Ooms
Bovensas sluis Ooms

Uitvoering

Tijdens de inspectie bleken veel van de houten palen in de sluis verrot te zijn, waardoor de kademuren naar binnen overhelden. Om deze redenen konden de restauratie werkzaamheden niet langer uitgesteld worden.

De restauratie werkzaamheden aan de zuidelijke sluis op het Bovensas bestaan in hoofdzaak uit:

  • De verrotte houten constructie blijft op zijn plaats, maar daartussen worden vijftig betonen palen door de kademuur heen geboord. Deze betonnen palen gaan vijftien meter de grond in. 
  • Om de kades voor verdere verzakking te behoeden wordt het sluizencomplex ook met tien meter lange palen haaks op de muren verankerd.