Aanleg watertransportleiding Alphen a/d Rijn

Ooms Construction start in opdracht van drinkwaterbedrijf Oasen in het najaar van 2014 met de aanleg van een nieuwe watertransportleiding tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. De stalen leiding wordt in totaal 11 kilometer lang en komt deels langs de oostzijde van de provinciale weg N207 te liggen en deels in Alphen aan den Rijn. Oasen wil met de aanleg van de nieuwe waterleiding de leveringszekerheid naar haar klanten in het noordelijke voorzieningsgebied verbeteren.

Opdrachtgever:
Oasen
Locatie:
Alphen a/d Rijn en Leimuiden
Status:
In uitvoering
Sector:
Leidingbouw
Katwoude 3 Ooms

Werkzaamheden

Het tracé kent een stedelijk deel en een landelijk deel en loopt globaal vanaf het Oasen pompstation Den Hoorn (Alphen aan den Rijn), in noordelijke richting langs de president Eisenhouwerlaan en verlaat Alphen aan den Rijn aan de noordkant. Het stedelijke tracé beslaat ca. 2 km. Het tracé loopt vervolgens door landelijk gebied, langs de N207, richting Leimuiden. In Leimuiden eindigt het tracé via de Willem van der Madeweg bij de Kerklaan. Dit landelijk deel van het tracé beslaat ca. 9,5 km. tot aan de Kerklaan.

• De nieuwe leiding wordt aangelegd door middel van open ontgravingen en HDD boringen.
• Voor de techniek van de HDD boring is het noodzakelijk om de leiding vooraf boven de grond uit te leggen. Is de leiding bijvoorbeeld 100 meter lang, dan moet er bovengronds ruimte zijn om deze leiding uit te leggen voor de locatie waar de boring plaatsvindt. Vervolgens wordt de klaargelegde leiding langzaam de grond in getrokken.