Aanpassen watergangen N302

In het najaar van 2014 wordt gestart met de realisatie van de N23 Westfrisiaweg in Noord-Holland. Het tracé verbindt oost en west en loopt door 11 gemeenten.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
N302 ter hoogte van kruispunt Oostergouw, Rijweg, Noorderboekert gemeente Hoorn, Medemblik
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
N302 Westfrisiaweg Ooms

Werkzaamheden

Voordat de aannemer met zijn werkzaamheden kan beginnen moet echter eerst het een en ander voorbereid worden. Een voorbeeld hiervan is het dempen van sloten en graven van nieuwe watergangen, maar ook het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

Ooms Construction heeft een deel van deze vooruitlopende werkzaamheden gegund gekregen van de Provincie Noord-Holland.  De werkzaamheden vinden plaats op de N302 en omvatten onder meer:

  • Het dempen van de watergangen met zand, circa 63.000 m3.
  • Het uitvoeren van zettingsversnellende maatregelen.
  • Het graven van watergangen, circa 27.000 m3.
  • Het aanbrengen van (tijdelijke) duikers.
  • Verkeersmaatregelen.
  • Bijkomende werkzaamheden, zoals o.a. verticale drainage, circa 365 km.  

Meer informatie over de N23 Westfrisiaweg: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/N23-Westfrisiaweg.htm

Bron: provincie Noord-Holland, foto: Concrete Bouw Fotografie.