Wateraanvoersysteem Egmond Zuid

Het project Wateraanvoer Egmond-Zuid maakte deel uit van de “Herinrichting Bergen, Egmond en Schoorl (BES)”. De aanvoer van water uit de Egmonder Binnenvaart moet een einde maken aan het oppompen van grondwater voor de beregening van de bollenvelden in het circa 90 hectare grote gebied. Dat is goed voor de bollentelers in het gebied én voor de natuur, in casu het naastgelegen duingebied dat gebaat is bij een hoge grondwaterstand.

Opdrachtgever:
Stichting STIVAS Noord-Holland
Locatie:
Diverse wegen aan de zuidoostzijde van Egmond Binnen
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Uithuizen 3 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

  • Het verrichten van grondwerk;
  • Het toepassen van bemalingen;
  • Het aanbrengen van leidingwerk in open ontgraving;
  • Het sleufloos aanbrengen van leidingwerk;
  • Het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;
  • Het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.