Vloeistofdichtheid spots 2016 Den Helder Airport

In opdracht van Den Helder Airport heeft Ooms Construction het werk "Vloeistofdichtheid spots 2016", op het luchthaventerrein van Den Helder succesvol uitgevoerd. Zeven helikopter opstellocaties zijn binnen twee weken vloeistofdicht gemaakt (bestand tegen o.a. brandstoffen). Dit hebben we gedaan door 6 centimeter van de bestaande asfaltconstructie af te frezen. Vervolgens is er een nieuwe vloeistofdichte laag aangebracht en vervolgens weer een nieuwe asfalt deklaag gedraaid. Ten slotte is de markering aangebracht. De aanleiding van het werk betrof het kwijtraken van het vloeistofdichtheidscertificaat bij de opdrachtgever.

Opdrachtgever:
Den Helder Airport
Locatie:
Den Helder
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
Den Helder Airport

Planning

Het werk is gestart in week 38 (maandag 19 september) 2016. Het werk is na twee weken opgeleverd (15 werkbare werkdagen). De eindoplevering heeft plaatsgevonden op 4 januari 2017.

Bijzonderheden

Het bijzondere aan het werk is dat we hebben gewerkt op luchthaven van helikopters. De helikopters gaan van en naar de olie/gasplatforms in de Noordzee. De aanbesteding hebben wij gewonnen vanwege onze ervaring en eigen producten, zoals asfaltmengsels en glasgrid 8502.