Verkeersafwikkeling IJsselmonde

Het werk "Verkeersafwikkeling Hendrik Ydenweg/Munnikensteeg" maakt onderdeel uit van Raamovereenkomst HD-WEG-0001-11 Groot onderhoud verhardingen 2011-2013, welke Ooms Construction met Waterschap Hollandse Delta heeft gesloten.

Opdrachtgever:
Waterschap Hollandse Delta
Locatie:
Hendrik Ydenweg/Munnikensteeg regio IJsselmonde
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
IJsselmonde 1 Ooms
IJsselmonde 2 Ooms

Werkzaamheden

Het werk omvat onder andere:

 • Het afsteken van overgroeide kanten;
 • Het verrichten van grondwerk in bermen;
 • Het zagen/frezen van asfalt;
 • Het aanbrengen van funderingen;
 • Het aanbrengen van asfalt;
 • Het opbreken en aanbrengen van elementverharding;
 • Het aanpassen van figuraties en wegmarkeringen;
 • Het ontwerpen en toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Het aanpassen van de openbare verlichting;
 • Het ontwerpen en toepassen van een hulpconstructie t.b.v. verkeersregelinstallaties;
 • Het leveren, vervangen en aanbrengen van verkeersregelinstallaties.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de te verbreden watergangen, dient in het kader van de flora- en faunawetgeving rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van modderkruipers. Hiertoe wordt tijdens de uitvoering gewerkt conform de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen”.