Herstellen stabiliteit oever Veerhaven

Het herstellen van de stabiliteit van de westelijke oever in de veerhaven Den Helder is een aanvullende activiteit op het onderhoudsproject ‘Meerjarig beheren en in stand houden van infrastructuur, met upgradewerkzaamheden, Waterdistrict Noord-Holland’. Doel van de aanvullende activiteit is het stabiliseren van de westelijke oever met een nieuwe dijkopbouw. Om de stabiliteit van de oever te kunnen waarborgen worden zinkstukken en stortsteen gebruikt. In overleg met de TESO zijn de werkzaamheden in de veerhaven uitgevoerd in de avond- en nachturen. Hierdoor is de dienstregeling van de veerponten niet verstoord.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland
Locatie:
Den Helder
Status:
Opgeleverd
Sector:
Beton & waterbouw
Veerhaven 2 Ooms
Veerhaven 1 Ooms
Veerhaven 5 Ooms
Veerhaven 3 Ooms
Veerhaven 6 Ooms
Veerhaven 4 Ooms

Uitvoering

Korte omschrijving van de werkzaamheden

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, is er eerst een detectieonderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. Na dit onderzoek is gestart met maken van 5 zinkstukken van 40 x 20 meter. Het maken van deze zinkstukken is een specialisme van ons bedrijf. Weinig bedrijven hebben deze expertise in huis.
Gelijktijdig met het afzinken van deze zinkstukken , wat het beste met afgaand tij kan worden uitgevoerd, wordt er 400 kg. stortsteen per m2 door een kraan met poliepgrijper uitgestrooid. In totaal is 10.000 ton stortsteen 10/60 en 5.000 ton stortsteen 60/300 gebruikt. Het stortsteen is afkomstig uit België.
Wanneer de gehele constructie is aangebracht wordt er op de plasberm gietasfalt aangebracht om de golfslag beter te kunnen weerstaan.