Tuinen van West Amsterdam

Ooms Construction heeft het project Tuinen van West, O/W Verbinding en Middengebied van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West aangenomen in opdracht van de gemeente Amsterdam. ‘Tuinen van West’ is de naam van het groene recreatiegebied dat Stadsdeel Nieuw-West samen met de centrale stad heeft ontwikkeld aan de westkant van Amsterdam. Tuinen van West ligt tussen de Haarlemmerweg, Halfweg en de Ringvaart Haarlemmermeer, sportpark Ookmeer en de Ookmeer weg. Het gebied is circa 400 ha groot, dat is vier keer het Sloterpark inclusief de Sloterplas.

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
Locatie:
Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
Tuinen van west Gebruik gebied Ooms
Tuinen van West 6 Ooms
Tuinen van west Na Ooms
Tuinen van West 1 Ooms
Tuinen van West 2 Ooms
Tuinen van West 4 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden betroffen naast het opruimen, kappen en opnieuw inrichten van het gebied, een grondverzet van 200.000m3 voor onder andere watergangen en het afwerken van grondlichamen.
Ook werden er vier bruggen voor zwaar en licht verkeer aangelegd. Daarnaast was er de aanleg van een zogenaamd fluisterbos. Dit fluisterbos behelst 7 ha grondwerk met beplanting van 2000 bomen en 22.500 stuks bosplantsoen.

Bijzonderheden

Ooms Construction was de aangewezen partij om deze werkzaamheden te verzetten, doordat deze de verschillende disciplines in huis heeft. Hierdoor konden alle verschillende facetten van het werk uitgevoerd worden door één partij.
Ook werd er in dit ecologische gebied gebruik gemaakt van duurzame producten om het gebied zo min mogelijk te belasten. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een infiltratieriolering waarop waterdoorlatend straatwerk is gelegd.