Transportsysteem Blauwe Keet RWZI Den Helder

Door de eisen die de wet stelt aan de kwaliteit van op het oppervlaktewater te lozen gezuiverd afvalwater en aan de afvoercapaciteit van rioolsystemen, voldeed de rioolwaterzuiveringsinrichting Den Helder niet meer. De zuiveringsinrichting en de tranportsystemen van afvalwater werden daarom uitgebreid/aangepast en in capaciteit vergroot. Het uitgevoerde werk is gelegen nabij de RWZI Den Helder, Marinevliegveld De Kooy en het Noordhollands Kanaal.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Oostoeverweg Den Helder
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Uithuizen 1 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

  • Aanbrengen en inrichten van tijdelijke werkterreinen.
  • Het verwijderen van bomen en bossage.
  • Uitvoeren van een HDD boring Ø630 mm HDPE onder het Noordhollandsch kanaal door, nabij Den Helder.
  • Aanbrengen van een tijdelijke verbinding.
  • Toepassen van bemalingen.
  • Uitvoeren van grondwerken.
  • Aanbrengen van (pers)leidingen in open ontgraving.
  • Het opnemen en aanbrengen van verhardingen.
  • Bijkomende werkzaamheden.