Transportsysteem Den Helder Zuid

Door toenemende bebouwing en bedrijvigheid in de Noordkop moet er steeds meer afvalwater worden afgevoerd. Daarom wordt de capaciteit van zowel de leidingen als de gemalen in Den Helder, Julianadorp, Anna Paulowna en Breezand uitgebreid. Op sommige plaatsen komen nieuwe transportleidingen. In totaal gaat het om vervanging van twee kilometer persleiding tussen de verschillende gemalen en 5,5 kilometer aan nieuwe leidingen.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Anna Paulowna en Breezand, gemeente Hollands Kroon
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Den Helder Zuid Ooms

Werkzaamheden

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

 • Aanbrengen en inrichten van tijdelijke werkterreinen.
 • Het verrichten van grondwerk.
 • Uitvoeren van 4 HDD boringen HPE Ø 355 mm, totale lengte ca. 1.390 m.
 • Aanbrengen persleiding HPE Ø 355 mm in open ontgragin, totale lengte ca. 110 m.
 • Uitvoeren van 4 HDD boringen HPE Ø 450 mm, totale lengte ca. 1.205 m.
 • Aanbrengen persleiding HPE Ø 450 mm in open ontgraving, totale lengte ca. 270 m.
 • Uitvoeren van 2 HDD boringen HPE Ø 250 mm, totale lengte ca. 390 m.
 • Aanbrengen persleiding HPE Ø 250 mm in open ontgraving, totale lengte ca. 180 m.
 • Toepassen van bemalingen.
 • Uitvoeren van grondwerken.
 • Het opnemen en aanbrengen van verhardingen.
 • Bijkomende werkzaamheden.