Toevoer Waterberging Vliegveld Bergen

Op het voormalig vliegveld Bergen komt een waterberging waardoor de wateropgave van drie polders, de Bergermeer, Damlander- en Philisteinse polder, in één keer wordt gerealiseerd. Om de watersystemen van deze polders met elkaar te verbinden wordt een tweetal onderleiders aangelegd. Eén nabij de Voert, om het watersysteem van de Damlander- en de Philisteinsepolder te verbinden en één onder de ringvaart van de Bergermeer. Daarnaast wordt de toevoer naar de waterberging over een lengte van ruim 3 kilometer verbreed en enkele kunstwerken, zoals duikers vervangen.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier
Locatie:
Bergen
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Vliegveld Bergen

Werkzaamheden

Voor het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier heeft Ooms Construction een horizontaal gestuurde boring van 130 meter gerealiseerd met een HDPE buis van 1,20 meter in doorsnede. De buis is aan weerszijde aangesloten op een betonnen in- en uitstroombak. Bij hoogwater stroomt er door de buis water uit de waterberging Vliegveld Bergen in.