Aanleg Calamiteitenbogen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Ooms Construction in combinatie met Strukton Verkeerstechnieken het werk Calamiteitenbogen A9/A22 op 7 november gegund gekregen. Daarbij heeft Unihorn voor dit werk het ontwerp gemaakt voor de wegen en de grondwerkzaamheden. Strukton Engineering is intensief betrokken geweest bij het project voor het geotechnisch ontwerp en het ontwerp voor de overkluizing.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
A9/A22
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
OC- 022015-Calamiteitenboog-Noordboog met verkeer
OC- 022015-Calamiteitenboog-Noordboog
GWW-OC-Calamiteitenbogen-dec2014- Fotoborden (definitief)
Calamiteitenbogen Noordboog bocht Ooms

Uniek

Nog niet eerder werden fotoborden gebruikt om vrachtwagenchauffeurs een waarschuwing te geven voor een tunnel of brug dat hun wagen of lading te hoog is. Erik van Meurs, lead engineer bij Strukton Verkeerstechnieken, is eindverantwoordelijk voor het elektrisch ontwerp. Erik: “Dit is inderdaad een hele nieuwe toepassing. Ongeveer 1 km voor de tunnel wordt gedetecteerd dat de wagen te hoog is en dat de chauffeur moet omrijden. Na deze detectie staat een camera opgesteld, die een foto maakt van de wagen. Verderop ziet de chauffeur een fotobord met daarop een waarschuwing en afbeelding van zijn eigen wagen. Dit moet hem doen besluiten alsnog de volgende afslag te nemen. Doorrijden betekent schade aan de tunnel en de vrachtwagen, stremming en lange wachttijden voor overige automobilisten.”

“Dit wordt het allereerste project waar we deze borden gaan toepassen. Dus er hangt veel van af. Zowel voor RWS als voor de Combinatie Ooms/Strukton. De hele techniek is nieuw, maar je moet bijvoorbeeld ook nadenken over de opslag van de foto’s, de overdracht en het onderhoud. Het beeld gaat ook naar de verkeerscentrale, die daar overigens geen invloed op kan uitoefenen. Dus er ligt een grote uitdaging voor ons. Er zijn wel eerder proeven toegepast en deze zijn als zeer positief ervaren”

Erik van Meurs, lead engineer bij Strukton Verkeerstechnieken

Fotografie door Hein van den heuvel.

Aanleiding

De calamiteitenbogen zijn nieuw aangelegde binnenbogen op de knooppunten Beverwijk en Velsen die weggebruikers in geval van stremming van de Velsertunnel zowel in noordelijke als in zuidelijke richting omleiden via de Wijkertunnel. Aanleiding voor het aanleggen van deze calamiteitenbogen is het aantal stremmingen dat jaarlijks plaatsvindt bij de Velsertunnel, met lange files als gevolg. Jaarlijks zijn er 1600 meldingen van vrachtwagens met een te hoge lading die de Velsertunnel tevergeefs proberen in te rijden. De calamiteitenbogen die Ooms Construction en Strukton Verkeertechniek gaan aanleggen, bieden een oplossing aan de bestaande alternatieve rijroutes wanneer de Velsertunnel gestremd is.