Spieringbrug Muiden

De Combinatie K.Dekker bv – Ooms Construction is oktober 2013 gestart met de uitvoering van de Spieringbrug over de Vecht, net ten zuiden van de huidige brug in de A1. Behalve de bouw van de brug, omvat het werk ook de aanleg van een ecopassage en van nieuwe wegen die de brug straks verbinden met het bestaande wegennet. Ook het verleggen van het afwateringskanaal, inclusief de bouw van een nieuwe uitwateringssluis, van het Naardenmeer naar de rivier de Vecht maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. De oplevering van de brug staat gepland voor het voorjaar/de zomer van 2015. Het werk is als Design, Build & Maintain aanbesteed en is door de Combinatie verkregen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Gemeente Muiden
Status:
In uitvoering
Sector:
Grond & wegenbouw
Spieringbrug 3 Ooms
Spieringbrug 4 Ooms
Spieringbrug 5 Ooms
Spieringbrug 1 Ooms
Spieringbrug 2 Ooms

Bijzonderheden

De bouw van de Spieringbrug en aanleg van het bijbehorende wegennet maken onderdeel uit van de Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Met dit project breidt Rijkswaterstaat tussen 2012 en 2020 het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit, om te zorgen dat deze economisch belangrijke regio bereikbaar en leefbaar blijft.

De Spieringbrug heeft enkele bijzondere details: in het hekwerk komt de naam van de brug te staan en de onderzijde van de brug biedt ruimte voor het plaatsen van een gedicht. De nieuwe brug bij Muiden is een zogenoemde ongebalanceerde brug. Hydraulische cilinders trekken met behulp van oliedruk het beweegbare deel van brug omhoog.

Werkzaamheden

Ooms Construction is binnen dit project met name verantwoordelijk voor de realisatie van grond- en wegenwerkzaamheden. Ook het verleggen van het afwateringskanaal zal door Ooms Construction worden uitgevoerd. Naast de bouwwerkzaamheden is Ooms Construction ook intensief betrokken bij het overkoepelende projectmanagement en het ontwerp.

De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd:

  • Het realiseren van een beweegbare, op afstand bedienbare brug;
  • Het aansluiten van de brug op het onderliggende wegennet;
  • Het verleggen van het onderliggende wegennet, inclusief fietspad;
  • Het aanpassen van de aansluitingen tussen het onderliggende wegennet en de A1;
  • Het aanleggen van een nieuw afwateringskanaal, waarna het dempen van het bestaande afwateringskanaal.