Slijtlagen Zeeland

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen aanliggende percelen en bedrijven bereikbaar te blijven. Daarnaast moest Ooms Construction bij inschrijving en uitvoering voldoen aan de minimumeisen op het gebied van duurzaamheid die gelden voor de productgroep wegen.

Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen
Locatie:
Schouwen/Duiveland, Tholen/St. Philipsland, Walcheren, Noord-Beveland, Zuid-Beveland
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
Slijtlagen Ooms

Werkzaamheden

Het werk "Slijtlagen Zeeland" bestond o.a. uit:

 • Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Het afsteken van ca. 16.000 m² overgroeide kanten;
 • Het schoonmaken van 274.666 m² verhardingsoppervlak;
 • Het voor-strooien t.b.v. aanbrengen van enkelvoudige oppervlakbehandelingen, ca. 20.200 m²;
 • Het aanbrengen van ca. 256.300 m² enkelvoudige oppervlakbehandeling;
 • Het na-strooien van enkelvoudige oppervlakbehandeling, ca. 38.050 m²;
 • Het leveren van ca. 488 ton bindmiddel;
 • Het aanbrengen van ca. 15.940 m² slem laag;
 • Het verwijderen van markering wegenverf, ca. 1.414 m²;
 • Het verwijderen van markering thermoplast, ca. 501 m²;
 • Het aanbrengen van ca. 17 km lengtemarkering thermoplast;
 • Het aanbrengen van overige markering thermoplast, ca. 30 m²;
 • Het aanbrengen van ca. 1,76 km lengtemarkering met wegenverf;
 • Het uitzetten van ca. 19 km lengtemarkering;
 • Het frezen en storten van ca. 1.726 m² teerhoudend asfalt;
 • Het aanbrengen van ca. 1.612 m² kleeflaag;
 • Het aanbrengen van ca. 282 ton asfalt;
 • Het repareren van ca. 535 meter scheuren met warme scheurvulling;
 • Het ter beschikking stellen van divers materieel;
 • Het leveren van steenslag en bindmiddel.