Rioolgemaal Den Helder-Noord

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het werk “Het renoveren van een droog rioolgemaal Den Helder” aan Ooms Construction gegund. Het werk is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Met name op het onderdeel “Planning” heeft Ooms goed gescoord.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Nijverheidsweg Den Helder
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Rioolgemaal Den Helder

Werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Civieltechnische werken, o.a. het verrichten van grond- en straatwerkzaamheden,  de aanleg van een tijdelijke pompinstallatie (TPI), Relinen bestaand betonriool gemeente Den Helder, het aansluiten en wijzigen van grondleidingen- c.q. persleidingen, het aanbrengen van betoncoating.
  • Werktuigbouwkundige werken, zoals de detailengineering, het fabriceren, leveren, monteren, in bedrijfstellen en beproeven van de rioolwaterpompen met bijbehorende leidingwerk en appendagers.
  • Elektrotechnische werken, o.a. de detailengineering, het leveren en monteren van diverse installaties, het in bedrijf stellen van de meet- en regelapparatuur, het in bedrijf stellen van de complete installatie.

Na renovatie is dit rioolgemaal het rioolgemaal met de grootste capaciteit in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noordzee kanaal t/m Texel).