Renovatie Willem I Sluis

Het uit te voeren werk (westzijde) was gelegen ter hoogte van de Buiksloterweg en aan de oostzijde was het werk gelegen aan de Sixhavenweg te Amsterdam. Het sluiscomplex vormt een verbinding tussen het IJ en het Noordhollandsch Kanaal. In hoofdzaak bestonden de werkzaamheden uit onderhoud aan deze monumentale sluis, met name het herstel van metselwerk en natuursteen.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Aan de westzijde t.h.v. Buiksloterweg en aan de oostzijde aan de Sixhavenweg Amsterdam
Status:
Opgeleverd
Sector:
Beton & waterbouw
Willem I Sluis 5 Ooms
Willem I Sluis Ooms
Willem I Sluis 2 Ooms
Willem I Sluis 3 Ooms
Willem I sluis 4 Ooms
Willem I Sluis 6 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van twee bestaande houten sluisdeuren uit het benedenhoofd en twee stuks uit het bovenhoofd van de sluiskolken. Na deze verwijdering zijn de sluiswanden gerenoveerd en was er een reeds gemaakte betonnen funderingsconstructie bestemd voor een bedieningshuis aangebracht. Vervolgens zijn de nieuwe houten deuren in het beneden- en bovenhoofd van de kleine sluiskolk weer aangebracht. Ook is de elektrische bediening van de sluis voor de grote kolk opnieuw aangelegd, inclusief rinketten sluis met alle bijkomende werkzaamheden. Het bedieningshuis is opnieuw gebouwd en in het IJ zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd.