Renovatie Tolhuissluis

De sluis ligt bij Bilderdam, op de grens van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De Tolhuissluis was toe aan een grondige opknapbeurt, evenals de rol- en draaibrug over de kolken. De provincie Noord-Holland wilde de sluis zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen. Dat betekent dat de hardstenen dek- en hoekplaten, welke in de jaren zestig deels vervangen waren door beton, weer volledig worden gemetseld. Zo hoopt de Provincie Noord-Holland de monumentale waarde van het gehele complex te benadrukken en het recreatief gebruik te bevorderen.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Nieuwveens Jaagpad in de Gemeente Nieuwveen
Status:
Opgeleverd
Sector:
Beton & waterbouw
Tolhuis sluis 5 Ooms
Tolhuis sluis 4 Ooms
Tolhuis sluis 3 Ooms
Tolhuis sluis 1 Ooms
Tolhuis sluis 2 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijn uit:

  • Bestaande kolken droog zetten, de kolkwanden (metselwerk en natuursteen) reconstrueren en een complete elektrotechnische en hydraulische installatie vervangen;
  • Het bouwen van één rolbrug en één draaibrug; 
  • Het renoveren van twee stalen sluisdeuren (conserveren en bewegingswerken en herstellen);
  • Bovengrondse infrastructuur opknappen;

Bijzonderheden

Bijzonderheden waar Ooms Construction mee te maken had waren dat alle werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd diende te worden. Ook is er in de winter hard doorgewerkt om alle werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren en de planning te halen, omdat de Tolhuissluis in het vaarseizoen (1 april 2013) weer gereed moest zijn voor gebruik. Helaas bleek deze deadline door verschillende externe omstandigheden niet reëel en heeft de provincie Noord-Holland verlengd uitstel gegeven.