Renovatie Aalsmeerderbruggen

De bruggen liggen op de grens van de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer in de provinciale weg N196, voorheen N201, en bestaan uit een smalle en brede brug. Doel van de werkzaamheden is om de levensduur met twaalf jaar te verlengen. Het project is in een binnenstedelijke omgeving, waarbij Ooms te maken heeft met verkeer en scheepvaart. De hinder is groot, dus het werk moet in een zo kort mogelijke periode gereed zijn. De doorvaart is door de werkzaamheden vrij krap, hetgeen millimeter werk is voor de scheepvaart.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Grens Aalsmeer-Haarlemmermeer
Status:
In uitvoering
Sector:
Beton & waterbouw
Aalsmeerder bruggen 4 Ooms
Aalsmeerder bruggen 1 Ooms
Aalsmeerder bruggen 2 Ooms
Aalsmeerder bruggen 3 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten onder meer onderhoud aan de brugleuningen, het conserveren en repareren van beide vallen, betonreparaties in de brugkelder en vervangen van slijlagen van het wegdek. Ook worden er elektrotechnische verbeteringen aangebracht en wordt het remmingwerk lokaal gerenoveerd. Hiervoor worden ter hoogte van de waterlijn de houten palen en gordingen hersteld.

Hinderbeperking

Het werk wordt uitgevoerd met openstaande val vanaf een gesealde steigerconstructie beschermd door pontons in het water. De doorvaart wordt daardoor minimaal versmald. Recreatief vaarverkeer kan de brug gewoon passeren tijdens de werkzaamheden. Door de werkzaamheden is er steeds maar één van de twee bruggen beschikbaar voor verkeer en dat leidt logischerwijs tot vertragingen. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk via de provinciale weg N201 omgeleid door de gloednieuwe Waterwolftunnel. Ook is ervoor gekozen om de breedste brug in de schoolvakantie te renoveren zodat de verkeershinder beperkt is.