Bouwrijp maken Reigerborg Noord III

In april 2014 heeft Ooms Construction het project ‘Bouwrijp maken Reigerborg Noord III, Fase A&B’ aangenomen in opdracht van gemeente Drechterland. Het uit te voeren werk is gelegen in Hoogkarspel en wordt begrensd door de bestaande wijk Reigerborg Noord, de Tolweg, de N203 en de Zanglijster in de gemeente Drechterland.

Opdrachtgever:
Gemeente Drechterland
Locatie:
Hoogkarspel naast de bestaande wijk Reigerborg
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
Reigerborg Noord Ooms

Werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
  • Het aanbrengen en opbreken van tijdelijke verhardingen;
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
  • Het aanbrengen van kunststof beschoeiing;
  • Het aanbrengen van duikers;
  • Het aanbrengen van riolering en rijweg drainage;
  • Het aanbrengen van kolken en huis- en kolkaansluitingen; 
  • Het aanbrengen van kantopsluitingen;
  • Het aanbrengen van elementverhardingen;Het uitvoeren van diverse bijkomende           werkzaamheden.