Reconstructie leidingen Westfrisiaweg N23

De Combinatie BOD (BAM, Ooms Construction en Dura Vermeer) heeft 4 percelen aangenomen t.b.v. het werk ‘Reconstructie leidingen Westfrisiaweg N23’. Ooms Construction voert hiervan twee percelen uit, namelijk perceel 9 ( ‘t Zevenhuis) en perceel 10 (Oostergouw).

Opdrachtgever:
PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Westfrisiaweg N23
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Riolering Westfrisiaweg 2 Ooms

Perceel 9

PWN (drinkwaterleiding en ruwwaterleiding) en HHNK (afvalwaterleidingen) hebben transportleidingen die op een aantal locaties door de beoogde wegverbreding van de Westfrisiaweg worden beïnvloed. Deze leidingen dienen op die locaties te worden verlegd.

Perceel 9: (start week 28 tot oktober 2014)
Begin juli wordt er gestart met de reconstructie van een afvalwatertransportleiding van HHNK met een diameter van 900 mm (Nodulair gietijzer) over een lengte van 1550 meter d.m.v. een open ontgraving. Waar deze afvalwatertransportleiding de Westfrisiaweg kruist wordt  een mantelbuis aangebracht middels een gesloten frontboring. De watervoerende buis wordt door deze mantelbuis geschoven.

Op deze werkzaamheden rust een grote tijdsdruk. Eind september moet de leiding namelijk afgeperst worden, waardoor er begin oktober gestart kan worden met aansluiten van de nieuwe leiding op het bestaande tracé. Mede hierdoor wordt er tijdens de bouwvak hard doorgewerkt om de planning te kunnen volgen.

Perceel 10

Perceel 10: (start eind juni tot november 2014 en februari 2015)
Eind juni is er gestart met de reconstructie van twee ruwwaterleidingen en 1 drinkwaterleiding van PWN.

Het gaat om de volgende afmetingen:

  • Ruwwaterleidingen met een diameter van 1400 mm (staal) over een tracé lengte van circa 700 meter;
  • Drinkwaterleiding  700 mm diameter (staal) over een lengte van circa 700 meter.