Realisatie van Hoogwaterbeschermings- programma diverse dijkversterkingsprojecten

Ooms Construction bv te Middelharnis heeft vanuit het Waterschap Scheldestromen opdracht ontvangen tot uitvoering van de werkzaamheden rondom de realisatie van Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dijkversterkingswerken ter plaatse van Burghsluis-Schelphoek, Boerderij de Ruyter-Flaauwershaven en Zierikzee met bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duivenland.

Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen
Locatie:
Burghsluis-Schelphoek, Flaauwershaven en Zierikzee
Status:
In uitvoering
Sector:
Beton & waterbouw
Flaauwershaven-Borrendamme
IMG_1595

Achtergrond informatie

De dijkversterkingswerken ter plaatse van Burghsluis-Schelphoek, Boerderij de Ruyter-Flaauwershaven en Zierikzee staan op de urgentielijst Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2016-2021. De waterschappen en Rijkswaterstaat voeren in het HWBP maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het HWBP is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.