Realisatie innamestation in het Haringvliet

Voor Evides Waterbedrijf heeft Ooms Construction gewerkt aan de realisatie van een innamestation in het Haringvliet aan de noordzijde van het eiland Goeree Overflakkee. Tevens is er vanaf de landzijde een hevelleiding aangebracht welke aangesloten is op het gerealiseerde innamestation in het Haringvliet. Bij het innamepunt is een werkbordes en een afmeervoorziening aangebracht, waarbij de draagconstructie van het bordes bestaat uit liggers van composiet. Bij het aanbrengen van de hevelleiding is de dijk gekruist middels een kattenrugconstructie, daarnaast is de hevelleiding in het water afgezonken met behulp van prefab betonnen elementen. Op de dijk wordt een vacuüminstallatie geplaatst, waarna als laatste een steunberm op de dijk aangebracht is en in een later stadium de dijkbekleding hersteld wordt.

Opdrachtgever:
Evides Waterbedrijf
Locatie:
Stad aan 't Haringvliet
Status:
In uitvoering
Sector:
Beton & waterbouw
Innamestation Haringvliet
DSC01795
DSC01797
P1000965

Planning

Het werk is nagenoeg gereed. In de maand november 2016 zijn we actief met het aanvullen van de leidingsleuf in het water en het herstellen van de bestorten op het talud, dit is een van de laatste activiteiten. Het asfalt op de dijk die gekruist is, wordt medio april 2017 opnieuw aangebracht zodat de ontgraven grond voldoende gezet is en er een asfaltverharding overheen kan worden aangebracht.

Bijzonderheden

Het gaat om een gecombineerd werk waarbij de divisie waterbouw en leidingbouw samen het werk maken.

Het innamestuk is volledig uitgevoerd in Glasvezel Versterk Kunststof (GVK).

De draagconstructie van het bordes op t.h.v. het innamepunt bestaat volledig uit composiet.

Binnen het project komen veel verschillende facetten bij een, zo vind er een dijkkruising plaats middel een kattenrugconstructie, een deel van de hevelleiding wordt middels een open ontgraving aangebracht en een deel van de leiding wordt afgezonken middels prefab betonnen elementen.

Het werk kan goed uitgevoerd worden door Ooms Construction, door de inzet van kennis en kunde van eigen personeel en materieel van de divisies leidingbouw en waterbouw en de juiste onderaannemers t.b.v. het constructieve werk.