Aanleg persleiding Uithuizen-Uithuizermeeden

Opdrachtgever:
Waterschap Noorderzijlvest
Locatie:
Gemeente Eemsmond
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Uithuizen 5 Ooms
Uithuizen 6 Ooms
Uithuizen 4 Ooms
Uithuizen 3 Ooms
Uithuizen 2 Ooms
Uithuizen 1 Ooms

Werkzaamheden

Ten behoeve van het werk, worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het aanleggen van ca. 15 kilometer stalen DN600 waterleiding voor het transport van drinkwater, inclusief diverse kruisingen;
 • Het in open ontgraving kruisen van verharde wegen, inritten, landbouwwegen, bietenplateus en sloten, inclusief tijdelijk en definitief herstel;
 • Het kruisen van wegen d.m.v. het persen van een mantelbuis, inclusief de medium voerende buis;
 • Het kruisen en passeren van EHS gebieden;
 • Het in open ontgraving kruisen van een waterkering en dijklichamen (niet zijnde waterkeringen);
 • Het kruisen van mantelbuiskruisen van dijklichamen (niet zijnde waterkeringen) d.m.v. een persing van mantelbuizen voorzien inclusief medium voerende buis;
 • Het onder- en bovenlangs kruisen van kabels en leidingen;
 • Het realiseren van een aansluiting op bestaande ø 100-200 drinkwater distributieleidingen;
 • Het inbouwen van nieuwe afsluiters in het tracé Terneuzen en Terhole;
 • Het inbouwen van één isolatiekoppeling bij afsluiterschema Terhole;
 • Het inbouwen van een flowmeter DN 300;
 • Het inbouwen van mangaten ø 500 mm;
 • Het opbouwen van ontluchtingen met beschermingsconstructies ø 80 mm;
 • Het verwijderen en aanbrengen van afsluiterplateau’s, inclusief levering materiaal;
 • Het realiseren van een mobiel aansluitpunt;
 • Het aanbrengen en in stand houden van de bemaling en lozing;
 • Medewerking verlenen aan de KB werkzaamheden;
 • Het inrichten en afwerken van de werkstroken conform het cultuurtechnisch rapport;
 • Alle verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van het werk naar eis van opdrachtgever en/of bevoegd gezag en het maken van de hiervoor benodigde plannen;
 • Het realiseren van een gestuurde boring onder de Otheense kreek door.

De werkzaamheden worden gerealiseerd in een werkstrook met beperkte breedte.