Onderhoud Wegen Noord-Holland

Ten behoeve van deze aanbesteding heeft de Provincie dit beheersgebied onderverdeeld in 7 percelen. Voor ieder van deze percelen zocht de Provincie een opdrachtnemer die conform de eisen en volgens een onderscheidend Plan van Aanpak, verantwoordelijk is voor het onderhoud van het betreffende beheersgebied. Op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is het onderhoud van de percelen 1, 3 en 6 gegund aan Ooms Construction.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Noord-Holland
Status:
In uitvoering
Sector:
Grond & wegenbouw
Onderhoud Wegen Ooms

Uitvoering

Door middel van het toepassen van een zogenaamde overeenkomst met open posten (omop), wil de Provincie het preventief en correctief onderhoud van de wegen zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Van Ooms Construction wordt gevraagd de informatie over het areaal te actualiseren, als voorbereiding voor de voorziene transitie naar geïntegreerde prestatiecontracten.

Locatie perceel 1: Noord-Holland Noord
Locatie perceel 3: Westfriesland
Locatie perceel 6: Noord-Holland Zuid

Periode uitvoering perceel 1: 1 april 2013 t/m 1 juli 2015
Periode uitvoering perceel 3 + 6: 1 april 2013 t/m 31 december 2015

Oplevering perceel 1: 31 december 2013
Oplevering perceel 3 + 6: 31 december 2014

Minder hinder

Een week lang verkeershinder door herstel van verzakte wegfundering? Niet meer als het aan de provincie Noord-Holland ligt. Ooms heeft met succes een nieuwe methode toegepast in het onderhoud van de wegen.

Vanwege succesvolle toepassingen van expansiehars bij onder meer spoorwegovergangen, besloot de provincie Noord-Holland de injectiemethode bij wijze van proef in te zetten voor het herstel van een busbaan in Hoofddorp. Het lukte om de verzakte stootplaten onder de baan in 1,5 uur te liften en in de oorspronkelijke ligging terug te brengen. Vanwege het succes op deze locatie, wil de provincie de methode ook in andere projecten gaan toepassen.

Scheuren of hobbels in het asfalt door verzakte stootplaten onder de weg is een bekend fenomeen in Nederland. Het wordt veroorzaakt door zachte bodems van zand, klei of veen. Herstel van verzakkingen volgens de traditionele methode duurt minimaal een dag of vijf en levert overlast op voor omgeving en weggebruiker. Injectie van expansiehars onder stootplaten werkt veel sneller, omdat dit materiaal snel uithardt. De methode is daardoor overlast- en kostenbesparend.

Zie voor het hele persbericht: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Snelle-techniek-minder-verkeershinder-reparatie-busbaan-Hoofddorp-in-24-uur.htm