Onderhoud Vaarwegen Noord-Holland

De Provincie zocht een opdrachtnemer die zich onderscheidt door een multidisciplinaire, integrale manier van werken en in staat is om professioneel, voorspelbaar en efficiënt te werken volgens een onderscheidend Plan van Aanpak. Op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is het onderhoud gegund aan Ooms Construction.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Diverse vaarwegen verspreid over de Provincie Noord-Holland
Status:
In uitvoering
Sector:
Beton & waterbouw
Onderhoud Oevers 1 Ooms
Onderhoud Vaarwegen 2 Ooms
Onderhoud Broekhornerbrug Ooms
Onderhoud Vaarwegen 4 Ooms
Onderhoud Vaarwegen 5 Ooms
Onderhoud Vaarwegen 6 Ooms

Bijzonderheden

Door middel van het toepassen van een zogenaamde overeenkomst met open posten (omop), wil de Provincie het preventief en correctief onderhoud van de vaarwegen zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Van Ooms Construction wordt gevraagd de informatie over het areaal te actualiseren, als voorbereiding voor de voorziene transitie naar geïntegreerde prestatiecontracten.

Het onderhoud omvat onder andere het onderhoud aan de elektrische, mechanische en hydraulische installaties van de vaste en beweegbare kunstwerken. Dat bestaat voornamelijk uit het bedrijfsvaardig houden van de objecten door middel van gebruiksafhankelijk (GAO)- en toestandsafhankelijk onderhoud (TAO).
Daarbij behoort ook het uitvoeren van storingsafhankelijk onderhoud (SAO) oftewel het verhelpen van storingen en/of assisteren bij klein en groot onderhoud.