Onderhoud Texel

De uit te voeren werkzaamheden bestaan op hoofdzaak uit het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op en aan het strand en in de duinen van Texel, op de primaire- en overige (water)keringen en op de onderzeese oevers aan de Waddenzee- en Noordzeekust.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Texel
Status:
In uitvoering
Sector:
Beton & waterbouw
Onderhoud Texel Ooms

Werkzaamheden

Hierbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Het aanbrengen van kraagstukken;
  • Het zetten en herzetten van diverse soorten steenbekleding;
  • Het penetreren van stort- en zetsteen met waterbouwgietasfalt;
  • Het aanbrengen van helmplanten.

Uitdaging die Ooms Construction hier het hoofd moet bieden is dat de werkzaamheden plaats vinden in getijdengebied.