Onderhoudswerkzaamheden Provinciale Weg N208a-Zuid

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Ooms Construction de onderhoudswerkzaamheden op de N208a gegund gekregen. Dit op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De inschrijving voor het werk is op verschillende punten beoordeeld en de motivering van de gunning had onder andere te maken met: het aanwezig zijn van een overzichtelijke planning en goede faseringen. Ook een belangrijke reden voor de gunning was dat de asfalteringswerkzaamheden alleen plaatsvonden in de weekenden.

Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland
Locatie:
Sassenheim
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
N208 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden onder andere uit: het vervangen van de asfaltdeklaag op de hoofdrijbaan en het fietspad, het aanbrengen van stootplaten tegen de duikerbrug en onderhoudswerkzaamheden aan twee duikerbruggen.

De navolgende werkzaamheden zijn tevens afgerond:

  • de bestrating van de parallelweg en het voetpad (beide aan de linkerkant vanuit de A44) tussen de rotonde Parklaan en rotonde Hoofdstraat
  • bermen afwerken langs het gehele traject
  • de bestrating van de parkeerplaatsen bij Hellegatspolder
  • het opknappen van de bushalte (aan de rechterkant vanuit de A44) tussen de rotonde Parklaan en rotonde Hoofdstraat