Onderhoud Civieltechnische kunstwerken

In opdracht van gemeente Nissewaard voert Ooms Construction uit Middelharnis het afgelopen en komend jaar onderhoudswerkzaamheden uit aan Civiel Technische Kunstwerken in Nissewaard, waaronder veel (fiets)bruggetjes en steigers. Ooms Construction heeft van december tot en met februari twaalf (fiets)bruggen gerenoveerd op diverse locaties in Spijkenisse. Zo hebben er onderhouds-, herstel- en schilderwerkzaamheden plaatsgevonden. Van de twaalf bruggen zijn er vijf als pilot uitgevoerd; deze bruggen zijn volledig verwijderd en voorzien van een nieuwe conserverende laag op de stalen delen. Ook zijn hier duurzame composiet dekdelen toegepast. Met (deels)gebruik van bestaande materialen zijn duurzame bruggen gerealiseerd met een nieuwe, moderne uitstraling, zodat deze er weer jaren tegenaan kunnen. Momenteel vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan drie kademuren en twee taludtrappen in de wijk De Akkers. Hierbij worden beschadigingen van de muren hersteld en worden de kademuren geheel voorzien van nieuw voegwerk. Deze werkzaamheden zullen ongeveer begin mei gereed zijn. Vanaf mei 2018 zijn de herstelwerkzaamheden aan de volgende serie (fiets)bruggen binnen Nissewaard gestart. Vervolgens voert een ingenieursbureau inspecties uit aan diverse kunstwerken (zoals bruggen en kademuren) binnen het beheersgebied van gemeente Nissewaard. Hierbij wordt onderzocht of, en zo ja welk, onderhoud noodzakelijk is. Naast het onderhoud en de inspecties zal binnenkort begonnen worden met een schoonmaakronde van de bruggen. Schoonmaak van de bruggen komt de levensduur, uitstraling en de veiligheid van de brug ten goede. Het gehele project (onderhoud civiel Technische Kunstwerken) kunt u volgen via www.ooms.nl/projecten en via de bouwapp ‘Nissewaard-civieltechnische kunstwerken’ waarin u precies de locatie van de werkzaamheden kunt vinden en eventuele hinder die de werkzaamheden veroorzaken. Voor vragen kunt u contact opnemen met de aannemer, telefoon 0187-484400 of e-mail aan mroos@ooms.nl.

Opdrachtgever:
Gemeente Nissewaard
Locatie:
Spijkenisse
Status:
In uitvoering
Sector:
Grond & wegenbouw
IMG_1602
IMG_1615
IMG_1633
IMG_1656
HJTJ0786
IMG_0021
IMG_0095
IMG_0152
IMG_0351
IMG_0352
IMG_0375
IMG_0380
IMG_0384
IMG_0409
IMG_0414
IMG_0443
IMG_0513
IMG_0522
IMG_0539
IMG_0551
IMG_0552
IMG_0585
IMG_1951
IMG_1971
IMG_1977

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Marloes Roos, omgevingsmanager van Ooms Construction; e-mail: mroos@ooms.nl, tel: 0187-484400. Ook kunt u de werkzaamheden volgen via de gratis app 'Onderhoud Nissewaard'. De app is te downloaden in de Appstore en in Google Play.

Werkzaamheden

Op vrijdag 1 juni 2018 wordt er op de Maaswijkvlonder nabij de Marga Klompéstraat een slijtlaag aangebracht. Hierdoor is de vlonder op deze dag niet bereikbaar.