Reconstructie kruispunten N9 Alkmaar

Opdrachtgever provincie Noord-Holland heeft het project 'Reconstructie 3 kruispunten N9'definitief aan Ooms gegund. Het project betreft 3 kruispunten op de N9-Terborchlaan, N9-Bergerweg en N9-Huiswaarderweg. Deze worden gereconstrueerd. Door het creëren van meerdere opstelvlakken wordt de huidige capaciteit vergroot. De verkeerslichten worden ook aangepast en veranderd.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Alkmaar
Status:
In uitvoering
Sector:
Grond & wegenbouw
H07

Planning

Start werkzaamheden uitvoering medio september 2015. De verwachte opleverdatum is eind april 2016.