N512 Reconstructie Alkmaar-Egmond aan den Hoef

De Provincie Noord-Holland wil de N512 (de Hoeverweg) tussen de ringweg Alkmaar N9 en de fietstunnel bij Egmond aan de Hoef herontwerpen volgens de landelijke ontwerprichtlijnen van "duurzaam veilig" herinrichten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit ongevallenanalyses blijkt namelijk dat dit weggedeelte verkeersonveilig is. Ooms Construction is begin mei 2013 gestart met de voorbereidende werkzaamheden, welke bestaan uit grondwerkzaamheden en het aanleggen van duikers.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Provinciale weg N512 tussen Ringweg Alkmaar A9 en fietstunnel
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
N512 c Ooms
N512 f Ooms
N512 g Ooms
N512 e Ooms
N512 d Ooms
N512 b Ooms

Werkzaamheden

De te verrichten werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • Opruimingswerkzaamheden;
  • Grondwerken;
  • Beschoeiingen;
  • Rioleringen;
  • Wegverhardingen;
  • Kunstwerken;
  • Openbare verlichting;
  • Verkeersregelinstallaties;
  • Markeringen en wegbebakeningen.