MIOC N201+

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het beheer en onderhoud van de provinciale omgeving van de nieuwe N201 (Hoofddorp, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen). Het MIOC N201+ wordt uitgevoerd op basis van UAV-GC en Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB).

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Provinciale omgeving nieuwe N201 (Hoofddorp, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen)
Status:
In uitvoering
Sector:
Grond & wegenbouw
N201 Ooms

Nieuw contract

Voor de Provincie Noord-Holland is dit de eerste keer dat ze een contract op deze manier in de markt zet. Samen proberen Combinatie Ooms Strukton en de Provincie Noord-Holland deze werkmethode op de kaart te zetten als voorbeeld voor toekomstige contracten die op deze manier in de markt worden gezet.
De uit te voeren werkzaamheden betreffen niet alleen het beheer en onderhoud van de asfaltverhardingen, maar van de gehele infrastructuur. Hieronder wordt ook verstaan de verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, groenwerkzaamheden en (beweegbare) kunstwerken. Het multidisciplinaire karakter van dit contract is een uitdaging.