Meerjarig beheren infrastructuur Noord-Holland

Hierbij wordt het “natte” areaal door ons beheerd en onderhouden. Middels audits vindt door de opdrachtgever toetsing plaats waarbij de borging van doelen en kwaliteit wordt gecontroleerd.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Noord-Holland
Locatie:
Noord-Holland
Status:
Opgeleverd
Sector:
Beton & waterbouw
Sluizen Ooms
Sluizen 3 Ooms
Sluizen 4 Ooms

Werkgebied

Het werkgebied omvat:

 • Sluizencomplexen Amsterdam;
 • Sluizencomplexen IJmuiden;
 • Omringkade Marken, Haven Marken, diverse bruggen en steigers en de monumentale
 • IJsbreker Rozenwerf;
 • Oevers en wateroppervlak Noordzeekanaal met zijkanalen, Binnen- en Buiten-IJ;
 • Veerhavens Texel en Den Helder.

Activiteiten

Naast het reguliere onderhoud worden er ook enkele voorgeschreven activiteiten uitgevoerd, te weten:

 • wisselen 7 sluisdeuren Middensluis IJmuiden;
 • 4 sluisdeuren Kleinesluis IJmuiden;
 • Vervangen halsbeugels Middensluis IJmuiden;
 • Wisselen schuiven omloopriolen Middensluis IJmuiden;
 • Renoveren nivelleerschuiven Oranjesluizen Amsterdam;
 • Renoveren infrastructurele gebonden gebouwen Middensluis IJmuiden;  
 • Het in stand houden van hijs-, hef- en hulpmiddelen in het gehele areaal.