Kamerlingh Onnesweg Heerhugowaard

Eind week 41 start Ooms Construction in opdracht van de gemeente Heerhugowaard met wegwerkzaamheden vanaf het kruispunt Kamerlingh Onnesweg - Marconistraat richting bedrijventerrein ‘De Vaandel’. De Kamerlingh Onnesweg wordt verlengd om aangesloten te kunnen worden op de toekomstige provinciale weg N23 (Westfrisiaweg). Er zal gewerkt worden in fases om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Opdrachtgever:
Gemeente Heerhugowaard
Locatie:
Kamerlingh Onnesweg bedrijventerrein Zandhorst en De Vaandel Heerhugowaard
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
KOweg 2 Ooms
KOweg 5 Ooms
KOweg 4 Ooms
KO weg 3 Ooms
KOweg 1 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:


Fase 1: Het omleggen van diverse leidingen/kabels en het vergraven en dempen van de watergangen door middel van een duiker. Door de aanleg van de duiker zal de kruising van de Kamerlingh Onnesweg/ Marconistraat opengebroken moeten worden, waardoor er één rijstrook beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer. (zie afbeelding)

Fase 2: Het omleggen van diverse leidingen/kabels, het verleggen van de fietspaden naar de nieuwe situatie voor de LaRGaS rotonde op de Kamerlingh Onnesweg/ Marconistraat en het verleggen van de Marconistraat met een bypass voor het autoverkeer. Deze bypass zorgt ervoor dat het autoverkeer (vanaf de Marconistraat) in de fases drie en vier te allen tijde langs de wegwerkzaamheden kunnen rijden.

Fase 3, 4 en 5: Op het kruispunt Kamerlingh Onnesweg – Marconistraat (fase 3,4,5) evenals ter hoogte van industrieterrein ‘De Vaandel’ (eind fase 3 gereed) worden zogeheten LaRGaS rotondes gerealiseerd. LaRGaS rotondes gaan uit van het principe; Langzaam aan Rijden Gaat aanzienlijk Sneller en bevorderen de doorstroming van het verkeer. Werkzaamheden aan de LaRGaS rotonde op de Kamerlingh Onnesweg – Marconistraat gaan in etappes, zodat er altijd de mogelijkheid is om via de bypass langs de wegwerkzaamheden te komen. In fase 5 zal er echter een omleiding gelden voor Kamerlingh Onnesweg vanaf de kruising met de Galileistraat. Het verkeer wordt dan via de Galileistraat en Celsiusstraat omgeleid.