Integrale realisatie van nieuw gemaal Putten

De twee gemalen van Waterschap Hollandse Delta op het eiland Putten, De Volharding en De Biersum, zijn aan het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Besloten is de bemaling van Putten te moderniseren door onder meer de bouw van een nieuw gemaal dat qua capaciteit groot genoeg is voor heel Putten. Doordat deze op een nieuwe locatie wordt gebouwd, kan de bestaande bemaling functioneren tot het nieuwe gemaal is gerealiseerd.

Opdrachtgever:
Waterschap Hollandse Delta
Locatie:
Putten
Status:
In uitvoering
Sector:
Beton & waterbouw
start handeling gemaal Putten

Het werk

Het werk betreft een integrale realisatie van het nieuwe gemaal Putten, welke moet worden gerealiseerd aan de Schuddebeursdijk in Spijkenisse. Het gemaal wordt groot genoeg voor de bemaling van geheel Putten en dient daarnaast voor vis passeerbaar te zijn. Opgenomen is de realisatie van zowel de civieltechnische als de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en procesbesturingstechnisch werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van het gemaal, inclusief leidingwerk en herinrichting van het buitenterrein.

Planning

De starthandeling van het project heeft eind augustus 2016 plaatsgevonden. De oplevering staat gepland op 30 september 2017.