Herinrichting Zuiderparklaan Den Haag

De Zuiderparklaan in Den Haag zal in opdracht van gemeente Den Haag worden heringericht. De Zuiderparklaan is een stedelijke hoofdweg, met daarop veel doorgaand verkeer richting snelweg en richting centrum. Er wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd, er vinden rioleringswerkzaamheden plaats, er wordt een nieuwe deklaag aangebracht, een nieuwe trottoir en parkeervakken.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Locatie:
Den Haag
Status:
In uitvoering
Sector:
Grond & wegenbouw
Zuiderparklaan na herinrichting

Planning

Het werk gaat in juli 2016 in uitvoering en duurt tot januari 2017. De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang.

Bereikbaarheid

Altijd twee richtingen fietsverkeer
Onze fasering voorziet in volledige doorgang voor fietsers in twee richtingen via vrijliggende fietspaden. Hiermee sluiten wij aan op de visie van de gemeente Den Haag dat de Zuiderparklaan een hoofdfietsroute is, waarbij vrijliggende fietspaden een vereiste zijn.

Altijd twee richtingen gemotoriseerd verkeer
Door het toepassen van een 2/0-systeem kan gemotoriseerd verkeer altijd in twee
richtingen gebruik maken van de Zuiderparklaan, met uitzondering van een periode van totaal 9 dagen, in Fase 2 en 4. In deze fasen wordt het verkeer kortstondig omgeleid.

Bereikbaarheid bestemmingsverkeer
Bestemmingsverkeer wordt altijd zo kort mogelijk omgeleid naar de bestemming. In sommige gevallen betekent het dat éénrichtingsverkeer wordt omgedraaid of opgeheven. Alle percelen zijn altijd te voet bereikbaar met behulp van loopschotten.

Wij stellen tot slot afgeronde delen van het werkvak direct open voor bestemmingsverkeer, zodat zij met de auto hun perceel kunnen bereiken en hier kunnen parkeren.

160546_SZW_SocialReturn_2016 (2)

Ooms Civiel is benoemd tot een gewaardeerde partner van Werkgeversservicepunt Den Haag. Door ons project in Den Haag hebben wij mee kunnen werken aan een Social Return invulling en inzet van werkzoekenden.