Herinrichting Plein 1945 te Petten

Petten wilde haar dorpskern meer leven in blazen om zo meer toerisme naar het dorp te trekken. Ooms Construction droeg hier in bij door op een aantrekkelijke manier het plein op te knappen. Opvallend is de bijzondere bestrating. Een kunstwerk dat door echte vakmensen wordt uitgevoerd. Naast deze werkzaamheden was Ooms verantwoordelijk voor de engineering en realisatie van de riolering en maaiveldinrichting. Op het plein is een podium gekomen met daarop een geraamte van een schip dat de geopende kelk van de tulp symboliseert. Daarnaast staan er op het plein duurzame houten banken met bijpassende lantaarnpalen, kleurrijke terrasmeubels en transparante terrasschermen. Deze elementen zijn uitgevoerd door derden. Het totale project heeft een positieve bijdrage geleverd om Petten weer goed op de kaart te krijgen met een plein waar altijd wat te doen is.

Opdrachtgever:
Gemeente Schagen
Locatie:
Petten
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
Artist Impression Plein 1945
Ligging Plein 1945 in het centrum van Petten
P1050391
P1050413
P1050410
P1050405
P1050409
P1050416
Luchtfoto plein 1945

Oorzaak

Aanleiding van het project was de verandering van Petten van een dijkdorp naar een stranddorp door de realisatie van het kustversterkingsproject dat in het voorjaar van 2015 is opgeleverd. Petten wilde een metamorfose ondergaan. Het dorp is in de geschiedenis meerdere keren ingrijpend veranderd. Het nieuwe dorpsplein wordt het kloppende hart van Petten.

Planning werkzaamheden

Het project was in vier fases opgebouwd:

  • Fase 0 betrof het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen. De start van deze fase was na het einde van het hoogseizoen, zodat vakantiegangers en de middenstand geen hinder ondervonden van de werkzaamheden. Gedurende deze fase zijn geen aanvullende verkeersmaatregelen worden getroffen. De werkzaamheden van deze fase zijn afgerond voor de kermis (17 t/m 20 oktober).
  • Fase 1 en 2 startten na de kermis. Fase 1 bestond uit riolerings- en bestratingswerkzaamheden van de rijbaan en het trottoir aan Plein 1945 en de Zijperweg. In fase 2 werd de herinrichting van de ir. van den Banstraat uitgevoerd. Fase 1 en 2 werden afgerond voor 24 december zodat de rijbaan op de doorgaande verkeersroute reeds voor de Kerst gereed was en weer in gebruik kon worden genomen. Gedurende de periode 25 december tot en met 4 januari 2016 werden geen graaf- en straatwerkzaamheden verricht zodat vakantiegangers niet worden gehinderd.
  • Fase 3 en 4 begonnen na de kerstvakantie. Het terrein op en om de parkeerplaats werd in deze fase gerealiseerd.

De oplevering vond plaats voor Pasen 2016 nog voor het begin van het drukke toeristenseizoen..