Bouw- en woonrijp maken Heerenweide Opmeer

In opdracht van de gemeente Opmeer is Ooms Construction op 22 februari 2013 gestart met de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van het terrein van het project Heerenweide, fase 1, gelegen tussen Spanbroek en Opmeer. Het terrein wordt gereed gemaakt voor de bouw van woningen.

Opdrachtgever:
Gemeente opmeer
Locatie:
Ten oosten van Spanbroek tussen de A.C. de Graafweg en Spanbroekerweg
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
Heerenweide Opmeer 2 Ooms
Heerenweide Opmeer 3 Ooms

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd.

Bouwrijpmaken:

Het verrichten van opruimingswerkzaamheden.
Het uitvoeren van grondwerk.
Het aanbrengen van (vaar-)duikers, riolering, straatkolken, beschoeiingen, funderingslagen, bestratingen, betonbanden en industrieplaten.

Woonrijpmaken:

Het verrichten van opruimingswerkzaamheden.
Het uitvoeren van grondwerk.
Het opnieuw stellen van straatkolken.
Het aanbrengen van bestratingen, betonbanden, inrichting en bebakening en openbare verlichting.