Gate Terminal Maasvlakte Rotterdam

In 2009 startte Ooms Construction met een grootschalig leidingbouwproject op Maasvlakte I in Rotterdam. Het betrof hier de realisatie van een Liquified Natural Gas Terminal (het aardgasknooppunt van Europa) in opdracht van GATE (Vopak en Nederlandse Gasunie). Het betreft hier de eerste en enige LNG Terminal in Nederland.

Opdrachtgever:
GATE (Vopak en Nederlandse Gasunie)
Locatie:
Maasvlakte Rotterdam
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Gate 5 Ooms
Gate 4 Ooms
Gate 6 Ooms
Gate 1 Ooms
Gate 2 Ooms

Uitvoering

In de LNG Terminal wordt gas in vloeibare vorm opgeslagen. Dit gas heeft een temperatuur van circa -175 °C. Om het gas weer gasvormig te krijgen voor gebruik is energie nodig. Deze energie wordt verkregen uit warm proceswater van de EON elektriciteit centrale aan de overzijde van de haven. Om dit warme water van de centrale bij de terminal te krijgen, zijn leidingen nodig voor transport.

Ooms Construction heeft deze leidingen in gedeelten aangelegd. Het eerste gedeelte betrof de aanleg van een dubbel leidingtracé met een lengte van 3.500 meter. De twee leidingen zijn gemaakt van glasvezel versterkt kunststof (GVK) met een binnendiameter van 1.800 mm.
Gesloten frontboring: 1.080 meter!

Het tweede gedeelte is de realisatie van een gesloten frontboring onder de Yantze haven. De buizen waarmee deze boring wordt gemaakt zijn van beton met een plaatstalen kern. De diameter van de buizen is 2.200 x 2.400 mm. De lengte van de boring is ca. 1.080 meter, één van de langste boringen ooit toegepast.

Het vertrekpunt is 9,5 meter diep, het aankomstpunt 22,5 meter diep. De aankomstkuip is zo diep, omdat er ongeveer 30 meter eerder in het boortracé een kademuur gepasseerd moet worden. Op 23 september 2011 vond de officiële opening plaats van de LNG Terminal.