Duiker Nieuwe Weg Den Helder

Ooms heeft het werk verkregen op basis van EMVI met een maximale score en de meest concurrerende aanbieding. Gemeente Den Helder wil de bestaande duiker in de Nieuweweg (ter hoogte van de kruising met de Liniegracht) vervangen door een nieuwe vaarverbinding.

Opdrachtgever:
Zeestad
Locatie:
Kruising Nieuwe Weg met Liniegracht te Den Helder
Status:
Opgeleverd
Sector:
Beton & waterbouw
Duiker Nieuwe Weg Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan in hooflijnen uit het verwijderen van de bestaande duikerconstructie en het plaatsen van een nieuwe ranke en slanke betonnen constructie. De uitwerking van het ontwerp voor deze nieuwe vaarverbinding is oplossingsvrij gespecificeerd. Volgens de methode oplossingsvrij specificeren richt de opdrachtgever de vraagspecificatie in zonder een volledig gedetailleerde beschrijving te geven van het te realiseren bouwobject. Hij laat een deel van het specificatie- en ontwerpproces over aan de opdrachtnemer. Punten waren te scoren op het toepassen van een maximale (45 graden) hoekverdraaiing en een brede (7,5 meter) doorgang in het ontwerp.

Ooms Construction heeft een ontwerp aangedragen die voldeed aan deze maximale hoekverdraaiing.
Tevens plaatst Ooms Construction in plaats van uitstroombakken aan het einde van de duiker, grote frontwanden. Deze kunnen fraai gemetseld worden, waardoor het aanzicht van de duiker lijkt op die van een brug.
Om het wegdek over deze duiker stiller te kunnen maken voor de omgeving past ooms Construction een voegloze overgang toe, genaamd de Ooms-voeg.