Realisatie Brielsemeer en drinkwaterleiding Maasvlakte 2

In opdracht van Evides N.V, heeft Ooms Construction op de 1e en 2e Maasvlakte, een drinkwaterleiding DN 300 en een bluswaterleiding DN500 aangelegd. Omdat een groot deel van het tracé parallel lag, heeft opdrachtgever toen gekozen voor een gecombineerde aanleg van beide leidingen.

Opdrachtgever:
Evides N.V.
Locatie:
Maasvlakte I en II Rotterdam
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
Brielsemeer Ooms

Uitvoering

De drinkwaterleiding had een lengte van circa 4300 meter en werd uitgevoerd in PVC-U Ø315mm SDR26, waarbij alle verbindingen trekvast werden uitgevoerd. De bluswaterleiding werd voor het grootste deel uitgevoerd in PE100 Ø500mm, waarbij alle verbindingen trekvast werden uitgevoerd. De bluswaterleiding had een lengte van circa 16.000 meter.

Ook vond de inbouwing van de bluswaterleiding op een leiding Ø 700mm plaats, waarbij op een cruciaal punt in de leidingstrook werd gewerkt. Ooms heeft daarbij de nodige voorzieningen getroffen om de inbouwing vlekkeloos te laten verlopen.