Reconstructies Driebergseweg Zeist

De werkzaamheden hiervoor zijn aanbesteed en Ooms Construction heeft op basis van de economisch meest voordelige inschrijving het werk gegund gekregen. De volgende onderdelen, waarop Ooms goed gescoord heeft, waren van belang: Minimalisering overlast omgeving, Tijdschema, Faseringen en verkeersmaatregelen, Risicobeheersing.

Opdrachtgever:
Gemeente Zeist
Locatie:
Driebergseweg te Zeist
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
Driebergseweg Zeist Ooms

Uitvoering

De werkzaamheden worden zo gepland en de werkvakken zodanig ingedeeld dat het verkeer er altijd langs kan blijven rijden en ongemak tot een minimum beperkt wordt.

Met de werkzaamheden wordt gestart begin maart en worden in 5 fasen uitgevoerd, namelijk:

  1. Reconstructie kruispunt Driebergseweg met Heideweg en Bunsinglaan, inclusief aanleg verkeers-regelinstallatie.
  2. Fietsoversteek over Driebergseweg ter plaatse van de Blikkenburgerlaan.
  3. Reconstructie Breullaan, aanbrengen 4 paddentunnels, aanbrengen 170 m infiltratieriool en 205 m3 infiltratieunits. In verband met paddentrek over de Breullaan kan dat deelproject pas ná de paddentrek gestart worden.
  4. Reconstructie Heideweg, aanbrengen 415 m infiltratieriool.
  5. Verlengen uitvoegstrook Driebergseweg nabij Sparrenheuvel.

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden zijn met name:

  • Aanbrengen verkeersregelinstallatie Driebergseweg- Heideweg.
  • In totaal wordt er circa 4.000 ton asfalt verwerkt.
  • Infiltratieriool bestaande uit 205 m3 infiltratieunits en 585 m infiltratiebuis.
  • Onder de Breullaan worden 4 paddentunnels aangelegd