De Strip te Zwaag

"Aanleg zuidelijk gedeelte De Strip te Zwaag" is een Design & Construct project. Dit betekent dat Ooms Construction naast de uitvoering ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van De Strip. De Strip is de ontsluitingsweg van de in de toekomst complete wijk Bangert en Oosterpolder en het achterliggende gebied. Het noordelijk deel van De Strip was reeds gerealiseerd bij aanvang van dit project. Ooms Construction heeft met dit project De Strip afgerond. Het realiseren van het laatste gedeelte van De Strip hield in dat de weg werd doorgetrokken tot aan het spoor en vervolgens aansloot bij de IJsselweg op het bestaande wegennetwerk.

Opdrachtgever:
Gemeente Hoorn
Locatie:
De Strip Zwaag, Gemeente Hoorn
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
De Strip 2 Ooms
De Strip 1 Ooms
De Strip 3 Ooms

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

 • 3 verkeersbruggen;
 • 2 fietsbruggen;
 • 1,2 km wegtracé, bestaande uit 2 los van elkaar liggende rijbanen;
 • langs beide rijbanen losliggende fietspaden van ca. 300 meter lengte;
 • 3 doorvaarbare duikers;
 • 2 kruisingen;
 • 1 verkeersregelinstallatie (stoplicht);
 • 2 bushalten;
 • 1 gestuurde boring HDD onder het spoor door;
 • bomen langs het gehele wegtracé;
 • lichtmasten langs het gehele wegtracé.

Tot deze werkzaamheden behoorden tevens:

 • aanvullende werkzaamheden ter plaatse van kruising Westerblokker - De Strip ten behoeve van toekomstige aanpassing van deze kruising.

Binnen dit project zijn de volgende producten van Ooms toegepast:

 • Deciville® (geluid reducerende deklaag);
 • Ooms-voeg bij verkeersbruggen en vaarduikers (voegloze overgang).