Asfaltonderhoud Paxlaan Hoofddorp

Ooms Construction heeft in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer gewerkt aan het asfaltonderhoud op de Paxlaan in Hoofddorp. Het werk bestond in hoofdzaak uit het vervangen van de geluidsreducerende asfaltdeklaag. De Paxlaan bevindt zich binnen de gemeente Haarlemmermeer in de woonkern Hoofddorp. Werkzaamheden binnen een woonkern hebben grote invloed op de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de omgeving. Ooms Construction is op gepaste wijze omgegaan met deze omgevingsfactoren gedurende de uitvoering van het werk.

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer
Locatie:
Paxlaan, Hoofddorp
Status:
Opgeleverd
Sector:
Grond & wegenbouw
pb_20160425D7200-0060

Planning

Werkzaamheden vonden plaats vanaf week 33 t/m week 35 2016. Op donderdag 1 september 2016 (week 35) zijn de werkzaamheden afgerond. Een kort overzicht van de planning:

Week 33, 2016: Het frezen van de bestaande asfaltlagen en aanbrengen van nieuw asfalt.

Week 34, 2016:Straatwerkzaamheden en aanbrengen bus drempels.

Week 35, 2016: Aanbrengen deklaag op de kruispunten en aanbrengen markering.