Aanpassing drinkwatertransportleiding DN800 Hoofddorp

Ooms Construction, divisie leidingbouw heeft in februari 2016 opdracht gekregen van PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland om een bestaande asbest-cement drinkwatertransportleiding DN800 voor een stalen leiding doorsnede 813x12.5 te vervangen. Het werk is met minimale verkeershinder uitgevoerd naast een in gebruik zijnde provinciale weg. Tijdens het spuien van de leiding is het fietspad tijdelijk omgelegd ten behoeve van de veiligheid van de omgeving. Het totale project is na tevredenheid opgeleverd op 8 juni 2016.

Opdrachtgever:
PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland
Locatie:
Hoofddorp
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
2016-03-30 14.08.36

Aanleiding

Aanleg fietstunnel onder de N201 te Hoofddorp aan de Van Heuven Goedhartlaan.

Planning

Gunning: 22-02-2016
Start uitvoering: 03-03-2016
In gebruik name leiding: 03-05-2016
Oplevering werk: 20-05-2016
Eindoplevering: 08- 06- 2016

In verband met de bouw van een fietstunnel onder de N201 was er een beperkte periode beschikbaar voor het aanpassen van de drinkwater transportleiding. Door een strakke planning en nauwe samenwerking zijn alle mijlpalen gehaald.

Specials

  • Het aanbrengen van stalen verlengstukken op een bestaande betonnen mantelbuis, doorsnede1200.
  • Toepassen van spanningsbemaling*** om opbarsten* van de bodem te voorkomen.
  • Het maken van een damwandkuip (ca. 5-7m diep vanaf maaiveld).
  • Het injecteren van bentoniet** (gelijktijdig met verwijderen damwanden) om opbarsten te voorkomen.
  • Het aanbrengen van een drinkwatertransportleiding conform de hygiënecode.

* opbarsten van de waterafsluitende kleilaag door opwaartse waterdruk vanuit het tweede watervoerende pakket (pleistoceen).
** Gel-achtige vloeistof die de verstoorde kleilaag hersteld om kwel (=ongeveer hetzelfde als opbarsten) te voorkomen.
***plaatsen van bemalingsfilters in het tweede watervoerende pakket.