Wie zijn wij

Ooms Construction zet koers naar nieuwe rollen en samenwerkingen, naar duurzaamheid en verantwoord ondernemerschap. We hebben daarvoor twéé sterke troeven in handen. Op de eerste plaats ons aanbod aan faciliteiten, innovatieve producten en slimme oplossingen voor opdrachtgevers en eindgebruikers. De tweede troef laat zich minder makkelijk in producttermen omschrijven: dat is onze manier van werken die ons heeft gebracht tot het bedrijf dat wij nu zijn. Dat waaraan men ons herkent. Deze 'persoonlijke' kenmerken van ons bedrijf, noemen wij kortweg: het Ooms-DNA.

Verder kijken dan vandaag
Als onderneming maken we deel uit van de samenleving. Vanzelfsprekend nemen wij daarom onze verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan en kiezen we bewust voor verantwoorde materialen, hergebruik, integratie van ontwerp en beheer/onderhoud en life cycle cost analyses.

Met hoofd en hart
Hoe groter projecten worden, hoe zwaarder ze leunen op menselijke denkkracht. Systemen, programma’s en systemen helpen ons daarbij. Maar aanleg, ervaring en kennis zijn door niets te vervangen.  Onze medewerkers zijn ons grootste goed en we laten hun talenten daar terecht komen waar ze de ruimte krijgen.

Op zoek naar gedeelde belangen
Eén team, één doel. Wij geloven in de kracht die specialisten samen, als één team, kunnen bereiken. In zo'n samenstelling zoek je vanuit gemeenschappelijke doelstellingen naar de oplossing die werkt en blijft werken. Kwaliteit en daarmee in het verlengde duurzaamheid, is zo'n gemeenschappelijk doel. Omdat het belang ons allemáál, als samenleving, aangaat.

Geen zee te hoog
We zijn een gedreven bedrijf. Daar komt voort uit nuchterheid: wat we doen, willen we goed doen. Geen poespas. Niet om de hete brij heen draaien. Maar duidelijk zijn, er tegen aan gaan en afspraken nakomen. En we nemen onze verantwoordelijkheid.

De daad bij het woord
Ook het best bedachte plan valt of staat met  de kwaliteit van de uitvoering. Wij beschouwen de uitvoeringsfase als de toetssteen van ons kunnen. Daarom behandelen wij elke uitvoering met evenveel zorg en zijn we kritisch op leermomenten.

Ons werkgebied omvat de volgende disciplines:

  • Wegenbouw
  • Leidingbouw, zowel ondergronds als bovengronds
  • Beton- en Waterbouw
  • Restauratie van waterbouwkundige werken

Sinds januari 2012 is Ooms Construction onderdeel van Strukton Civiel. Samen met Strukton Infratechnieken, Ooms Producten en Unihorn vormen wij Strukton Civiel West (voorheen Ooms Civiel). Door bundeling van krachten en activiteiten zijn wij in staat een antwoord te geven op complexe vraagstukken van opdrachtgevers. Zo bedenken wij kosteneffectieve en duurzame oplossingen op het gebied van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Onze specialismen, ons innovatief vermogen, het denken in mogelijkheden, maakt ons tot een interessante partner. Als onderdeel van Strukton Civiel maken wij tevens gebruik van de expertise die onze zusterbedrijven in huis hebben.