Visie

Het zal niemand zijn ontgaan dat 'de markt' een zware tijd doormaakt. Zo vinden er veel bezuinigingen plaats bij gemeentelijke opdrachtgevers. Tegelijk is een clustering van projecten zichtbaar waardoor er minder opdrachten zijn te verdelen. Groeiende concurrentie is het gevolg: met name de vijver met gegadigden voor grote infrastructurele werken raakt voller en voller. Veel spelers zullen met het laag inzetten bij tenders hun voordeel willen doen. In die krapte ontstaat een 'vechtmarkt', waar moet worden geknokt om opdrachten.

We zouden geen Ooms heten om daar niet nuchter en vanuit onze eigen kracht tegenaan te kijken. Die kracht reikt verder dan de jarenlange ervaring en de kennis die we in de vorm van concrete asfaltproducten en wegenbouwconcepten aanbieden. Het is de flexibiliteit en innovatie-drive, en die zit in ons,  om in nieuwe situaties voor opdrachtgevers de beste oplossing te kunnen bieden. In economische krappe tijden- en misschien juist dan- gaat het erom de kwaliteit, de verduurzaming van infra in Nederland boven elke discussie te stellen. Dat vraagt een breed perspectief. Het perspectief van een specialist.

.