Geschiedenis

1913: Jan Ooms start metselbedrijf
De geschiedenis van Ooms begint in het jaar 1913 als Jan Ooms Pzn, grootvader van de derde generatie, Jan Dirk Ooms, een metselbedrijf in Avenhorn start. Ooms legt zich toe op de bouw van boerderijen, het renoveren van woningen en later ook het renoveren van bruggetjes en paden. Deze laatste activiteit groeit uit tot een specialisatie die met de toename van het autogebruik aan belang wint. In 1922 verwerkt Jan Ooms de eerste teerslakken die hij uit Duitsland importeert. In 1938 start de eerste asfaltproductie.

1950 – 1980: Infrastructuur, woningbouw en eigen producten
In de vijftiger jaren breidt Ooms zijn activiteiten uit met het realiseren van startbanen voor Schiphol. In de zestiger jaren start hij met de aanleg van autosnelwegen en het grondwerk voor de uitbreidingsplannen van onder andere Hoorn en Enkhuizen. Ooms richt zijn pijlen nu ook op het buitenland. Eind zeventiger jaren wordt een begin gemaakt aan het ontwerpen van eigen speciale producten. Ook worden de activiteiten uitgebreid naar België en Duitsland. In 1977, na de oliecrisis, start Ooms met woningbouw.

1980 - 2011: Infra, bouw, projectontwikkeling, infra consultancy en meer
Jan Ooms Pzn heeft de basis gelegd voor een bedrijfscultuur die zijn achterkleinzoon, Piet-Jan Ooms, de huidige algemeen directeur, nog steeds na aan het hart ligt: drang tot innovatie en het nemen van initiatief, met zoveel mogelijk behoud van korte lijnen. Ooms is uitgegroeid tot de Ooms Avenhorn Groep, welke wereldwijd activiteiten ontplooit. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer:

  • Energie uit asfalt (RES)
  • Houtconstructiebouw (HCB)
  • Drijvende woningen (Wonen op Water)
  • Voegloze overgang

1 januari 2012
Ooms Avenhorn Groep verkoopt zijn infra dochteronderneming Ooms Nederland Holding aan Strukton Civiel. Piet-Jan Ooms blijft algemeen directeur van Ooms Avenhorn Groep, waar Ooms Bouwmaatschappij en De Peyler Projektontwikkeling deel van uitmaken. Ooms Nederland Holding krijgt de naam Ooms Civiel. Klaas Terpstra wordt directievoorzitter.

1 januari 2012 – 1 januari 2017
Ooms Civiel gaat zelfstandig door met haar activiteiten op het gebied van wegenbouw, leidingbouw, beton- en waterbouw en waterbouwkundige restauratie. Ooms Civiel ontwikkelt o.a. het innovatieve asfaltproduct OPA8-Plus, het alternatief voor tweelaags ZOAB. Als onderdeel van het SolaRoad consortium is Ooms Civiel betrokken bij het eerste wegdek dat zonlicht omzet in elektriciteit.

1 januari 2017 -
Ooms Civiel vormt samen met Strukton Infratechnieken Strukton Civiel West. De twee bedrijven combineren hun specialiteiten om de klant nog meer én makkelijk van dienst te zijn. Strukton Infratechnieken is expert op het gebied van vijzelen, schuiven en persen, geluidwering en civiele betonwerken.

 

Stoomwals uit bedrijfsfilm OAG