Nieuws

Ooms Civiel profileert zich op de Innovatie Expo

22 april 2016

Ruim 5500 mensen bezochten op 14 april 2016 de Innovation Expo in Amsterdam, waar zo'n 200 partijen hun innovatie presenteerden. Het SolaRoad consortium, waar Ooms Civiel deel van uitmaakt, was ook van de partij.

Innovation Expo SolaRoad 

In het kader van World Class Maintenance Infra, vond deze dag tevens een officiële uitreiking plaats. WCM-infra is een samenwerking van zeven organisaties (o.a. Ooms Civiel) die samen het assetmanagement in Nederland naar een hoger plan willen tillen, door van en met elkaar te leren. Het afgelopen jaar zijn er reviews uitgevoerd bij Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en het Havenbedrijf Rotterdam. Ook zijn de ervaringen van de service-providers, Ooms Civiel en Siemens, aan de orde gekomen. Er hebben peergroup-bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin directeuren van de verschillende organisaties de reviewresultaten hebben besproken en lessen hebben getrokken. De resultaten zijn te lezen in een handzaam boekje ‘Assetmanagement van civiele infrastructuur – inspiratie vanuit de sector, voor de sector’. Het boekje werd gepresenteerd en uitgereikt en hiermee is het traject World Class Maintenance Infrastructure afgesloten. Klik hier voor het boekje.

Assetmanagement Civiele Infra (pdf, 852 kB)