Nieuws

Rotterdam The Hague Airport en Ooms Construction tekenen contract renovatie hoofdplatform

25 februari 2016

Ooms Construction gaat in opdracht van Rotterdam The Hague Airport het hoofdplatform van het vliegveld in Rotterdam renoveren. Beide partijen tekenden op vrijdag 26 februari jl. de samenwerkingsovereenkomst.

003 

Ooms Construction zal het betonnen platform en de aanliggende rijbanen vervangen. Ook zal de onderliggende infrastructuur worden vervangen. De platformverlichting wordt voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Het bestaande platform is ruim zestig jaar oud en de technische levensduur is verstreken. Een belangrijk aspect van het project is dat alle activiteiten zodanig gefaseerd uitgevoerd worden, dat de vliegtuigafhandeling veilig en met zo min mogelijk hinder kan plaatsvinden. Zo dienen er ten minste zeven vliegtuigopstelplaatsen in gebruik te blijven tijdens de renovatie.

De renovatie zal in vier tot vijf fasen worden uitgevoerd. Het vernieuwde platform wordt conform planning eind april 2017 operationeel opgeleverd.

Ooms Construction, onderdeel van Strukton Civiel, heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan in de zogenaamde EMVI-aanbesteding van Rotterdam The Hague Airport. Door het uitwerken van een slimme fasering heeft Ooms Construction overzicht en werkruimte gecreëerd, waardoor er veilig en efficiënt gewerkt kan worden. Ooms Construction zal de werkzaamheden uitvoeren met zo min mogelijk bouwhinder voor de omgeving en gebruik maken van een geoptimaliseerde vorm van kwaliteitsbeheersing en logistiek.

Op de foto:

Algemeen Directeur Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport (links) en directeur Arij van Papeveld van Ooms Construction.